Skemalagte arrangementer

Søndag d. 8 / 10 - 2006

Skovtur 11 - 15

I anledning af jubilæet afholdes en hyggelig lille skovtur ala den kendte HSTR. Destinationen er dog hverken hemmelig eller Rønde - vi mødes ved iskiosken ved Moesgaard strand og går derfra klokken 11.00. Busmuligheder (opdateres senere) Turen er for alle, "er du voksen, midt i mellem eller lille..." så mød gladeligt op, medbring madpakke/kurv til frokosten, denne kan opbevares for jer under gåturen. Vi går i 8-tal, så det er muligt at forkorte turen, hvis man bliver træt. Forventet sluttidspunkt ca. 15. Det vil være muligt at købe øl/vand derude, og der vil desuden være en lille eftermiddagsforfriskning. Tilmelding er ikke nødvendig, men tilkendegivelser velkomne på tenna.schaldemose@gmail.com (Linie 19 - Vær opmærksom på, at nogle busser måske ikke kører grundet sygdom).

Onsdag d. 11 / 10 - 2006

Reception 15 - 16

I anledning af fest- og foredragsforeningen TÅGEKAMMERETs 50-års fødselsdag onsdag den 11. oktober 2006 afholdes der reception i Vandrehallen på Institut for Matematiske Fag, hvor alle med tilknytning til det Naturvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet er velkomne.

Foredrag 16 - 17

Foredrag med legendariske Ebbe Thue Poulsen, tidligere medarbejder ved matematisk institut: 'Blandede bolsjer - matematiske causerier med afsæt i Dirichlets skuffeprincip' Dirichlets skuffeprincip er så enkelt og indlysende, at det godt kan overraske lidt, at det kan bruges til at bevise matematiske resultater, der absolut ikke er indlysende. Jeg vil give et par eksempler, og desuden se på resultaterne fra nogle andre synsvinkler.

Receptionen fortsætter 17 - 18

Mere reception i vandrehallen.

Jubilæumsforedrag 18 - 19

Nu vil der blive afholdt yderligere to jubilæumsforedrag. Det ene er med TÅGEKAMMERETs første FORM, Per Mark. Det andet afholdes af Tage Bai Andersen, mangeårig medarbejder ved matematik og desuden tidligere køkkenudvalgsmedlem af TÅGEKAMMERET. Efter foredragene er der cafe i vandrehallen.

Torsdag d. 12 / 10 - 2006

Forevisning af Revydio 16 - 19

Der vil være mulighed for at se videoer med gamle Revyer. Tidspunktet er ikke fastlagt endnu, og følger, ligesom oplysninger om sted, snarligt.

Fredag d. 13 / 10 - 2006

Stiftelsesfest 17 - 03

Den årlige stiftelsesfest med indsættelse af ny CEReMonimester afholdes. I anledning af jubilæet er den med revy som allerede starter klokken 17!

Lørdag d. 14 / 10 - 2006

Jubilæumsrevy 14 - 16

Som optakt til jubilæumsfesten om aftenen afholdes der jubilæumsrevy.

Udstilling og Rundvisning 16 - 18

Efter revy vil der være mulighed for at se J50 udstillingen i vandrehallen, samt at komme ind i TÅGEKAMMERETs lokale på B1 gangen og høre lidt om kammeret nu til dags. Evt. kan man også få lov at kigge i en gammel protokol eller lignende. Desuden vil der være rundvisning i kælderen på fysik for interesserede. I vandrehallen bydes der på en lille forfriskning inden festen.

Jubilæumsfest 18 - 03

I anledning af jubilæet afholdes der jubilæumsfest for tidligere bestyrelsesmedlemmer i TÅGEKAMMERET. Nærmere info følger på særskilt invitation.