Bestyrelsen

TÅGEKAMMERETs bestyrelse består af otte personer. For øjeblikket er det:

CERM Zacharias Niclasen CERM@TAAGEKAMMERET.dk
FORM Rasmus Vølund Hansen FORM@TAAGEKAMMERET.dk
INKA Alice Hjorth INKA@TAAGEKAMMERET.dk
KA$$ Emilie Sloth KASS@TAAGEKAMMERET.dk
NF Pelle Kromann Mørk NF@TAAGEKAMMERET.dk
PR Sofie Kirk Nielsen PR@TAAGEKAMMERET.dk
SEKR Caspar Agerskov Madsen SEKR@TAAGEKAMMERET.dk
VC Jens-Magnus Lunding Kusk VC@TAAGEKAMMERET.dk

Ligesom de græske guder er hvert bestyrelsesmedlem udstyret med et ansvarsområde og nogle attributter.

FORM

FORM er dum. Det ses tydeligt, da høn har valgt at tage hele det store ansvar for kammeret. Det forlyder dog, at høn er snedig – det påstår høn i hvert fald selv, og af og til viser høn, at høn har rat. Med kappe og krone fører høn sig frem til særlige lejligheder – i øvrigt en krone skænket af ærkefjenderne fra Næstformationen.

NF

NF befinder sig i en grænsetilstand af mental ustabilitet og er derfor i den unikke situation at kunne lukke sindssyge tanker ud på kommando. Disse tanker kommunikeres ud til folkemasserne via løbeseddels-propaganda, som skrives på den ældgamle skrivemaskine RemToR. Al officiel kommunikation med verden udenfor foregår normalt også gennem makkerparret NF og RemToR.

INKA

INKA er TÅGEKAMMERETs inkassator og har den fornemme opgave at indkræve penge fra de folk, som skylder. For at kunne løfte denne byrde har INKA et sæt rokokokøller, som høn glædeligt svinger, hvis høn føler sig berettiget til det. Der er god grund til at frygte høn, for høn står nemlig ikke alene! Høn har nemlig banden KET i ryggen, en samling af gamle, onde kasserer og inkassatorer. Derudover står INKA også for medlemskaberne i TÅGEKAMMERET.

KA$$

KA$$ har til opgave at holde styr på regnskabet. KA$$ er nærig, så der skal fedtes, hvis der skal foretages indkøb til TÅGEKAMMERET. Til at hjælpe med at tælle penge, har KA$$ en kugleramme og en hær af gamle, onde kasserere og inkassatorer (KET), der sikrer høn mod at regne forkert, så betvivl ej! Regnskabet passer altid!

CERM

Hvis du hører et horn, der gjalder og en gøglers fjollerier i det fjerne, så har du nok hørt den kære ceremonimester. For når TÅGEKAMMERET optræder offentligt, er det CERM der styrer showet. Således er det CERM der laver happenings og leder tropperne rundt til relevante receptioner – altid med en fantastisk nyskreven sang og et horn i hånden.

VC

En af de aktiviteter, der dyrkes mest på TÅGEKAMMERET er indtagning af øl og vand. Det er ViceCeremonimesterens opgave at sørge for, der altid er rigeligt at tage af. Dagligt køres tomme kasser væk og fyldte kasser til for at holde ølflowet konstant. Drikkes kammeret tomt, skylder VC en omgang. Som høns titel antyder, er høn desuden CERMs stedfortræder, og overtager således ceremonimesterens ansvar, når denne af en eller anden grund ikke dukker op. Med dette ansvar følger også tilladelsen til at trutte i CERMs horn, når der skal larmes.

SEKR

Sekretæren har det utaknemmelige job at registrere alt hvad der sker i Kammerregi og nedfælde det i Kammerets protokol. Takket være sekretærernes indsatser gennem tiderne kan man finde oplysninger om arrangementer helt tilbage til foreningens stiftelse i 1956. Herudover er sekretæren også vores Booze-Master: Enerådigt bestemmer høn hvilke drinks der udbydes til festerne og køber det nødvendige sprut og barinventar.

PR

PR kan alt med papir, saks, tusch og lim. Den ene plakat efter den anden trylles frem og op til vores arrangementer er de fleste af fakultetets gule mursten dækket af farverige og indbydende plakater. Høn gør sit ypperste for, at den gunstige forening flotter sig udadtil igennem hjemmesiden og Facebooksiden. PR og SEKR er ikke medlemmer af en forening.

Festudvalget

TÅGEKAMMERET bygger på en aktiv medlemsskare, der ikke er bange for at give en hånd med til vores arrangementer. For at gøre afholdelsen af fester lidt mere smertefrie, har vi dog et specielt FestUdvalg, som normalt består af førsteårstuderende. Når man optages i dette udvalg, bliver ens normale navn erstattet af et fire bogstavers navn startende med bogstaverne FU.

I år består festudvalget af følgende FU'er:

FUAN Torben Cortnum Jørgensen FUAN@TAAGEKAMMERET.dk
FUBI Nanna Liv Berdiin FUBI@TAAGEKAMMERET.dk
FUEX Alexander Skadarka Olesen FUEX@TAAGEKAMMERET.dk
FUIZ Elias Steen Ozol FUIZ@TAAGEKAMMERET.dk
FULA Malthe Nørregaard Christensen FULA@TAAGEKAMMERET.dk
FULØ Sebastian Albæk Søndergaard FULOE@TAAGEKAMMERET.dk
FUMU Marie Møller Marcussen FUMU@TAAGEKAMMERET.dk
FUPR Michelle Lovaton Kjellerup FUPR@TAAGEKAMMERET.dk
FURS Merete Hansen FURS@TAAGEKAMMERET.dk
FUVY Ieva Abromaityte FUVY@TAAGEKAMMERET.dk

FU'erne har desuden den ære at dele løbesedler ud til samtlige borde og andre velegnede steder på hele Naturvidenskab. Løbeseddeltjanserne tildeles FU'erne under mødet om torsdagen, og sedlerne forventes at være ude inden kl. 11. Opfyldning af kæleskabet klares også af FU'erne. Nuværende og gamle FU'er er samlet i en eksklusiv forening ved navn FU'ernes Central Komite (FUCK). Tidligere FU'er, som nu er i bestyrelsen, er naturligvis ekskluderet fra denne forening.