Introduktion

Da TÅGEKAMMERET den 11. oktober 2016 fyldte 60 år, skulle dette naturligvis fejres. Der blev nedsat en J60-koordineringsgruppe og et J60-udvalg, som sammen kom frem til det nedenstående fremragende program til jubilæumsugen.

Løvfaldstur

Dagen efter årets Stiftelsesfest drog en gruppe hængere på løvfaldstur i skovene omkring Marselisborg. Her startede de jubilæumsugen op med sang, øl og hygge imens de travede stierne tynde. Alle var inviterede og kunne dukke op som det passede.

Reception, foredrag og Café Bagefter

Tirsdag d. 11. oktober 2016 blev TÅGEKAMMERETs fødselsdag fejret på behørig vis med reception, foredrag og Café Bagefter. Til receptionen blev der naturligvis lavet punch, sunget fødselsdagssang og givet gaver fra bl.a. søsterforeningerne @lkymia og Nanorama, Kantine-Jørgen og Matematisk Institut.

Foredragene blev holdt af hhv. AUs siddende rektor (og tidligere TÅGEKAMMER-hænger) Brian Bech Nielsen, og TV-kendis Huxi Bach. Brian holdt et fremragende oplæg med en termodynamisk analyse af en TÅGEKAMMER-fest og sluttede seancen af med en velskrevet sang, "Lad TÅGEN brede sig". Huxi Bach havde lavet et humoristisk feltstudie for at prøve at fastslå, hvad det der "TÅGEKAMMER" egentlig var for noget, hvortil konklusionen var, at det var der vist ingen, der helt kunne forklare.

Jubilæumstorsdagsmøde

Torsdag den 13. oktober fejrede TK sig selv endnu engang, med kagemand og rød sodavand til et af de traditionelle bestyrelsesmøder.

Jubilæumsrevy

Ingen jubilæumsuge uden en jubilæumsrevy! Jubilæumsrevyen bestod af halvanden times nøje udvalgt materiale fra de seneste 10 års revyer, og den blev fremført fredag d. 14. oktober for alle studerende, samt 2 gange lørdag d. 15. oktober for de inviterede til jubilæumsfesten.

Jubilæumsfest

Lørdag d. 15. oktober oprandt J60-jubilæumsfesten, hvor det nuværende og alle tidligere bestyrelser og festudvalg var inviterede. Efter revyen var der mulighed for rundvisning i SciTechs bygninger samt på TÅGEKAMMERET, og ellers hygge og spil. Senere var der spisning i matematisk kantine. Der var repræsentanter for bestyrelser helt tilbage fra TÅGEKAMMERETs første bestyrelse i 1956, og til spisning blandede man de forskellige årganges bestyrelser, så de unge kunne lære lidt historie - og de lidt ældre kunne høre om at TÅGEKAMMERET stadig bestod.